Privacybeleid

JWP vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt JWP dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze dienstverlening legt JWP gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een bestelling plaatst, lidmaatschap aangaat of vragen stelt via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij JWP daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

KLIKGEDRAG

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan JWP haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

JWP EN ANDERE WEBSITES

Op de website van JWP treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. JWP kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

BEVEILIGING

JWP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens JWP toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

WIJZIGINGEN

JWP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. JWP adviseert u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update van het privacybeleid.

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@parafonenkoor.be.